ROZWIJAMY SIĘ DLA WAS - modernizacja gliwickiego lotniska 


Plan modernizacji lotniska w Gliwicach zrodził się kilka lat temu. Wykonano wiele opracowań i analiz, technicznych oraz dotyczących sposobu finansowania. Ostatecznie Miasto Gliwice wybrało opcję kupna części lotniska od Aeroklubu Gliwickiego i wniosło ją, w zamian za nowe udziały, do Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., która w związku z tym realizuje modernizację lotniska jako własną inwestycję.


GAPR modernizuje lotnisko poprzez budowę: utwardzonej drogi startowej o nawierzchni sztucznej o długości 800 m o kodzie referencyjnym 1B, utwardzonej drogi kołowania o nawierzchni sztucznej, nowoczesnej stacji paliw oraz bezpiecznej lokalizacji ścieżek rowerowych wokół lotniska.


W przyszłości jako II etap jest planowana rozbudowa utwardzonej drogi startowej o nawierzchni sztucznej do długości 1200 m o kodzie referencyjnym 2B.


W wyniku tak przeprowadzonej modernizacji lotnisko oprócz większej funkcjonalności lotniczej, zachowa również walory rekreacyjne,  zmniejszy emisję hałasu, będzie otwarte na większą liczbę odwiedzających i co najważniejsze przez cały rok.


Modernizacja wpłynie korzystnie na działalności lotnicze: szkoleniowe, sportowe, rekreacyjne, będzie miała również wpływ na rozwój nowych dziedzin działalności lotniczych takich jak: produkcja sprzętu lotniczego, serwis sprzętu lotniczego, ruchu lotniczego biznesowego, ruchu lotniczego turystycznego, oraz ruchu lotniczego air taxi.


Aktualnie biegnie procedura związana z projektowaniem i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie prac budowlanych planuje się na IV kwartał 2017 roku.


www.gapr.pl

44-100 Gliwice | ul. Wincentego Pola 16 | tel. 32 339 31 10 | gapr@gapr.pl