Piknik Lotniczy - 2010 rok

foto: Krzysztof Krzemiński