Piknik Lotniczy w 2009 roku

foto: Krzysztof Krzemiński