Piknik Lotniczy w 2008 roku

foto: Krzysztof Krzemiński